recente projecten

Mediation

In opdracht van de gemeente met verschillende betrokken partijen de regels in de partiële herziening van een bestemmingsplan opstellen. 

Doelstelling is het voorkomen van bezwaren en mogelijke rechtelijke procedures en vertraging van het proces.
Voorafgaand hebben de partijen hun standpunten schriftelijk kenbaar gemaakt waaruit de grote tegenstrijdigheden duidelijk werden.

Na verschillende schriftelijke pogingen om dit tot overeenstemming te komen is besloten tot mediation.
Het eerste gesprek was naast persoonlijke kennismaking een emotionele uitwisseling van de voornamelijk commerciële standpunten. 

Het resultaat van het eerste bijna twee uur durende gesprek was een vervolg afspraak met als huiswerk een heroverweging van de standpunten. De overeenkomst is na het tweede gesprek ondertekend met als extra opbrengst een opening tot samenwerking en gezamenlijke inkoop 

Mediation

Het verbeteren van de communicatie tussen twee leidinggevenden van een gemeente. Met deze opdrachtformulering zijn wij aan de slag gegaan. Middels vier mediation gesprekken en een teambijeenkomst is de communicatie verbeterd en zijn de onderlinge verhoudingen weer hersteld.

De samenwerking in een team van een gemeente stagneerde al enige tijd. De teamleden meden elkaar, de onderlinge verhoudingen stonden op scherp, de teamleider wist niet goed raad. Met dit team hebben wij in een teambijeenkomst van een dag gezocht naar wat er wel werkte en hoe het team graag wilde dat de samenwerking verliep. De dag leverde een hoop nieuwe inzichten en afspraken op waar het team succesvol mee verder kon.

Mediation

In opdracht van een werknemer naar een oplossing gezocht voor het feit dat deze, na een periode van ziekte, ontslag kreeg en hij gezien zijn leeftijd en de vele jaren dat hij werkzaam is bij deze werkgever, graag bij dit bedrijf wilde blijven werken.

Bij het aanvechten van dit ontslag was de kans groot dat er geen werkbare situatie meer zou zijn met als gevolg dat de wegen van beide partijen zich zouden scheiden.

Samenwerking

Een onderwijsteam van een Middelbare School heeft ons benaderd om de samenwerking positief te stimuleren. Een van de doelstellingen in het traject was het stimuleren van een teamdialoog. Door met de teamleden te oefenen in het elkaar bevragen en het uitstellen van oordelen is de effectiviteit van het team toegenomen.

neem contact met ons op

Contactgegevens

Neem contact met ons op door middel van het contactformulier op deze pagina, of gebruik onderstaande contactgegevens.

Regent Smitsstraat 36
5272 BE Sint-Michielsgestel

+ 31(0)6 52 08 55 63

info@indialoogmediation.nl