wat doen wij

Samenwerking verbeteren

Wij ondersteunen mensen en organisaties om effectief samen te werken. InDialoog is gespecialiseerd in het bevorderen van het communicatie proces door mensen te stimuleren om met elkaar ‘in dialoog gaan’.

In een dialoog proberen mensen elkaar echt te begrijpen. Daardoor ontstaan nieuwe betekenissen en inzichten. Meningen worden naast elkaar geplaatst in plaats van tegenover elkaar. De dialoog creëert verbondenheid, gebaseerd op wederzijds respect. Met aandacht luisteren en de eigen oordelen heroverwegen zijn de essenties van een dialoog.

Mediation

Bij een verschil van mening of een conflict zijn er meerdere mogelijkheden voor het vinden of krijgen van een oplossing. Eén van de opties voor het vinden van een oplossing van de zaak is mediation.

Bij een succesvolle mediation zijn er geen verliezers! Een door de partijen zelf aangedragen oplossing heeft draagvlak en wordt niet door een derde partij, zoals bijvoorbeeld justitie, opgelegd. De neutrale, onafhankelijke mediator begeleidt en faciliteert de partijen bij het helder neerzetten en bespreken van de standpunten en bij het formuleren van de oplossing.

Om te komen tot een succesvolle mediation spreken de partijen de intentie uit hun uiterste best te doen om te komen tot een overeenkomst.

Daarnaast worden bij de voorbereiding van de mediation afspraken gemaakt over:

  • de samenstelling van het overleg;
  • de mandatering van de partijen;
  • de planning van de gesprekken;
  • de locatie;
  • de overeenkomst en de consequenties van het eventueel nìet komen tot een overeenkomst.

Zo nodig wordt in opdracht van de cliënten, de voorgestelde oplossing gecheckt door een deskundige op het betreffende gebied. De mediation wordt beëindigd met het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst; de zogenaamde ‘Vaststellingsovereenkomst’. Tevens kan (kunnen) er in het vervolgtraject, een (enkele) evaluatiegesprek(ken) gepland worden om de duurzaamheid van deze overeenkomst in het oog te houden.

neem contact met ons op

Contactgegevens

Neem contact met ons op door middel van het contactformulier op deze pagina, of gebruik onderstaande contactgegevens.

Regent Smitsstraat 36
5272 BE Sint-Michielsgestel

+ 31(0)6 52 08 55 63

info@indialoogmediation.nl